Nieuws

Publicatie: 11 maart 2019

Door:


Het Europese actieplan voor de circulaire economie is voltooid. De Europese Commissie stelt dat aan alle 54 acties uit het plan uitvoering ís of wordt gegeven. Het actieplan is gericht op het bevorderen van recycling en draagt bij aan het milieu en het genereren van duurzame groei.

Doel actieplan

Het doel van het actieplan is om toe te werken naar een gesloten levenscyclus voor producten, onder meer door maatregelen omtrent afvalverwerking en het gebruik van wegwerpplastic. De transitie naar een circulaire economie is daarnaast ook gericht op het behalen van economische voordelen. In een rapport dat de Commissie heeft gepubliceerd staat dat er sinds 2012 aanzienlijke groei is geweest van banen en investeringen in sectoren die van belang zijn voor de circulaire economie.

Recycling: wat is er tot nu toe bereikt

Volgens recent gepubliceerde cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat werd in 2016 55% van al het afval in de EU gerecycled. Dit is slechts enkele procenten meer dan in 2010 het geval was, maar desalniettemin bijna een verdubbeling ten opzichte van 2005. In 2016 bestond 12% van alle gebruikte producten in de EU uit gerecyclede materialen. Het CBS stelde in 2018 dat Nederland ongeveer 80% van het afval recyclet. Van alle materialen die in de Nederlandse economie terechtkomen bleek 9% uit gerecycled materiaal te bestaan.

Uitdagingen

Hoewel dit actieplan volledig ten uitvoer is gebracht, blijven er volgens de Commissie nog wel uitdagingen openstaan. Belangrijk is dat er onderzocht moet worden of er nieuwe thema’s aan de circulaire agenda toegevoegd kunnen worden. Tevens zouden de werkzaamheden op het gebied van chemicaliën, kritieke grondstoffen en meststoffen versneld moeten worden om de overgang naar een circulaire economie verder te bevorderen.
Zoals aangegeven door de Commissie is een substantieel deel van de benoemde acties nog niet afgerond. Zoals bijvoorbeeld het voorstel voor een Verordening omtrent minimumeisen voor het hergebruik van afvalwater, waarover de onderhandelingen nog bezig zijn. Verder zijn een aantal acties uit het actieplan gericht op het evalueren van bestaande wetgeving. Nadat deze evaluaties zijn afgerond, zullen mogelijk nog wel verdere stappen moeten worden ondernomen, bijvoorbeeld in de vorm van een wetgevingsvoorstel. Om het momentum van de transitie naar een circulaire economie te behouden, zal de Commissie dus wel verder vervolg aan het actieplan moeten geven.

Bron

Maak de cirkel rond: de Commissie geeft uitvoering aan het actieplan voor de circulaire economie, persbericht Europese Commissie
Record recycling rates and use of recycled materials in the EU, persbericht Eurostat
Via recycling 9 procent materialen weer in economie, nieuwsbericht CBS

Meer informatie

Wat houdt het EU-actieplan voor een circulaire economie in?, praktijkvraag Europa decentraal
Circular economy package reports: questions & answers, persbericht Europese Commissie
Circulaire economie, themapagina Europa decentraal