Nieuws

Publicatie: 8 juli 2019

Door: en


Het aantal inbreukzaken dat de Europese Commissie is gestart tegen lidstaten is in 2018 licht toegenomen. Dat staat in het jaarlijkse verslag van de Commissie over de naleving van EU-recht door lidstaten. Tegen Nederland werden 19 inbreukprocedures gestart in 2018.

Naleving EU-recht

De inbreukprocedure is een middel waarmee de Europese Commissie de naleving van EU-recht door lidstaten kan afdwingen. Wanneer een lidstaat geen gevolg geeft aan een eerste aanmaning van de Europese Commissie wegens het niet naleven van Europese regelgeving kan de Commissie een zogenoemd ‘met redenen omkleed advies’ uitbrengen. Als de lidstaat in kwestie ook dit advies niet opvolgt kan de Commissie de zaak voorleggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof moet vervolgens vaststellen of de lidstaat daadwerkelijk in gebreke is gebleven.

Stijging

Hoewel het aantal inbreukprocedures in de EU het afgelopen jaar licht is gestegen (0,8%), is het aantal sinds 2016 juist gedaald met 5%. Iets minder dan een derde van de inbreukprocedures is te wijten aan het te laat omzetten van Europese regelgeving in nationale wetgeving door lidstaten. In 2018 werden er 19 nieuwe inbreukprocedures gestart tegen Nederland, waarvan 9 wegens het te laat omzetten van wetgeving. In totaal liepen er nog 47 inbreukprocedures tegen Nederland aan het einde van 2018. Dat zijn er 7 meer dan aan het einde van 2017. De meeste zaken gaan over de interne markt, mobiliteit en energie.

Bron

Naleving van EU-recht door de lidstaten in 2018: inspanningen werpen vruchten af, maar verbetering blijft nodig, nieuwsbericht Europese Commissie

Meer informatie

Toezicht en naleving, Kenniscentrum Europa decentraal
Factsheet The Netherlands, Europese Commissie