Nieuws

Publicatie: 6 april 2021

Door: en


Bent u trots op een door u gerealiseerd innovatief project en interesseert u zich voor andere projecten van Europese collega’s? Met de European Public Sector Award (EPSA) worden dit jaar voor de achtste keer prijzen uitgereikt aan innovatieve topprestaties van overheidsorganisaties in heel Europa. Om de twee jaar wordt de prijs uitgereikt, uit alle overheidslagen kunnen projecten meedingen. De organisatie is nu op zoek naar nieuwe inbreng. Meld uw innovatie uiterlijk voor 10 mei 2021 aan.

De European Public Sector Award

De EPSA is een prijs voor innovatieve topprestaties, georganiseerd door het Europees Instituut voor Bestuurskunde (EIPA) in samenwerking met de Europese Commissie, de nationale overheden van Nederland, Oostenrijk, Hongarije, Italië, Luxemburg, de provincie Limburg en de stad Maastricht. Met de prijzen wil de EPSA creatieve oplossingen in overheidsdiensten belonen en laten zien hoe de overheidssector doeltreffend reageert op grote uitdagingen. Overheidsinstanties die zich kandidaat stellen voor EPSA, zullen deel gaan uitmaken van een uitgebreid Europees netwerk, waarin zij hun prestaties kunnen benchmarken met collega’s, en tegelijkertijd van elkaar kunnen leren.

De prijzen worden in drie verschillende categorieën uitgereikt:

  • Digital Public Administration

In deze categorie komen projecten in aanmerking die gebaseerd zijn op digitale oplossingen. Denk hierbij aan oplossingen voor een effectievere beleidsvorming, het verbeteren van de toegang tot diensten, het verbeteren van cyberbeveiliging tegen huidige, komende of potentiële bedreigingen, privacy waarborging of het faciliteren van veranderende werkpatronen ten gevolge van de COVID-19 pandemie.

  • Green Public Administration

In deze categorie kunnen projecten waarmee overheidsinstanties rechtstreeks de uitdagingen van klimaatverandering, energietransitie en duurzaamheid aanpakken, worden aangemeld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over acties om de uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en andere verontreinigende stoffen te verminderen of het efficiënter gebruiken van hulpbronnen. Mogelijke activiteiten kunnen betrekking hebben op onder andere de beleidsformulering, prioritering van diensten of investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

  • Innovative Public Administration

Projecten waarmee maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt, zoals economisch en sociale uitsluiting en het publiek vertrouwen in de overheid komen voor deze categorie in aanmerking. Activiteiten kunnen betrekking hebben op reacties op de COVID-19 pandemie  of het algemeen belang

De keuze van het thema staat geheel vrij aan de indiener. Hetzelfde project mag niet voor meerdere thema’s worden ingeschreven.

Aanmelding en planning

Het aanleveren van inzendingen is mogelijk tot en met 10 mei 2021 via de website. Op 7 april 2021 is er een informatiebijeenkomst waarvoor u zich kunt inschrijven via Zoom of via een e-mail naar info.epsa@eipa.eu. De projecten worden in de opeenvolgende maanden door een internationaal team van ‘evaluators’ geëvalueerd en vervolgens in november worden de winnaars bekend gemaakt.

Bron

European Public Sector Award, Europees Instituut voor Bestuurskunde (EIPA)

Meer informatie

Info Day European Public Sector Award (EPSA) 2021, Kenniscentrum Europa decentraal