Nieuws

Publicatie: 24 oktober 2022

Door: en


In tijden van snelle verstedelijking wordt Europa steeds meer geconfronteerd met stedelijke uitdagingen zoals verduurzaming en woontekorten. Steden zijn immers verantwoordelijk voor huisvesting en nieuwbouw moet duurzaam zijn. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden publiceerde het European Urban Initiative (EUI) een oproep tot het indienen van voorstellen voor projecten. Voor de eerste oproep is een budget van 50 miljoen euro beschikbaar gesteld. Indienen kan tot 19 januari 2023.

Het European Urban Initiative

Het European Urban Initiative (EUI) is een Europees fonds dat financiële middelen ter beschikking stelt om steden te ondersteunen, zodat zij capaciteit en kennis opbouwen en om ze te helpen bij innoveren. Te denken valt aan thema’s zoals circulaire economie, klimaatadaptatie en luchtkwaliteit. Projecten die in aanmerking komen voor het fonds moeten de waarden van duurzaamheid, inclusiviteit (het betrekken van de doelgroep en stakeholders) en esthetische verantwoording in hun voorstel hebben.

Concreet resulteert dat in de volgende vier thema’s waar indieners rekening mee moeten houden:

  • Circulaire economie en CO2-neutraliteit
  • Behoud van cultureel erfgoed
  • Aanpassing van gebouwen voor betaalbare woonoplossingen
  • Renovatie van stedelijke ruimtes

Beschikbare middelen

De Europese Commissie stelt zowel financiële middelen als kennis ondersteuning beschikbaar. Elk project kan maximaal 5 (van in totaal 50) miljoen euro ontvangen. Om de impact te vergroten wordt een deel van de financiering gebruikt om eraan bij te dragen dat innovatieve oplossingen ook in andere Europese steden worden toegepast. Deelnemende steden krijgen toegang tot een kennisomgeving om de toegang tot de bestaande kennis te vergemakkelijken en ervaringen over duurzame stedelijke ontwikkeling te delen.

New European Bauhaus

Het European Urban Initiative bouwt voort op de principes van het New European Bauhaus (NEB) initiatief. Het NEB zorgt ervoor dat er in steden duurzaam, inclusief maar ook esthetisch verantwoord gebouwd gaat worden. De EUI-oproep zal tastbare, praktijkvoorbeelden opleveren.

Urban Innovative Actions

EUI bouwt voort op het programma Urban Innovative Actions (UIA). Innovatieve acties vormen slechts een onderdeel van het EUI. Daarnaast zal EUI een kenniscentrum bieden over de meest actuele informatie met betrekking tot duurzame stedelijke ontwikkeling.

Bron:

Nieuw Europees Bauhaus in het kader van het cohesiebeleid: oproep tot het indienen van innovatieve projecten in steden, Europese Commissie

Meer informatie:

New European Bauhaus, Kenniscentrum Europa Decentraal

Oproep EUI in de EU-fondsenwijzer, Kenniscentrum Europa Decentraal