Nieuws

Publicatie: 21 oktober 2019

Door:


De Europese Commissie stelt € 1,4 miljard beschikbaar voor het oplossen van knelpunten op trajecten en knooppunten op het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T). Het bedrag wordt beschikbaar gesteld vanuit de Connecting Europe Facility (CEF).

Oplossen van knelpunten

De financiering moet gaan bijdragen aan het oplossen van knelpunten op vooraf geselecteerde trajecten en belangrijke knooppunten op het TEN-T netwerk. Dit is inclusief verbindingen op zee, beveiligde parkeerplaatsen en digitale oplossingen. Het gaat om zowel goederenvervoer als reizigersvervoer.

Indienen van voorstellen

De Europese Commissie opende de periode voor het indienen van voorstellen op 16 oktober 2019. Voorstellen voor een project op het Trans Europese Transportnetwerk kunnen worden ingediend tot en met 26 februari 2020 (17:00 CET). Het budget is verdeeld in twee onderdelen: € 650 miljoen voor cohesielanden en € 750 miljoen voor alle lidstaten. Het indienen van voorstellen voor CEF Transport is mogelijk voor zowel overheden (Rijk, provincies, gemeenten) en bedrijfsleven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven).

CEF

De Connecting Europe Facility (CEF) is een belangrijk EU-financieringsinstrument om groei, banen en concurrentievermogen te bevorderen door gerichte investeringen in infrastructuur op Europees niveau. Het ondersteunt de ontwikkeling van hoogwaardige, duurzame en efficiënt verbonden trans-Europese netwerken op het gebied van vervoer, energie en digitale diensten.
 

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Connecting Europe Facility (CEF), Europese Commissie
2019 CEF Transport MAP call, Europese Commissie

Meer informatie

Informatiemiddag 2019 CEF Transport MAP call, RVO
Roadmap voor Ten-T 2021-2027, Europese Commissie