...
Nieuws - 13 februari 2023

Staat van de Unie 2023: decentrale relevantie

In de Staat van de Unie kijkt het Kabinet (vanuit Nederlands perspectief) terug op de belangrijkste ontwikkelingen in de Europese Unie (EU) van het afgelopen jaar. Tegelijkertijd presenteert het Kabinet […]

...
Nieuws - 13 februari 2023

Raadpleging geopend over Verordening buitenlandse subsidies

Op 12 januari 2023 is de Verordening buitenlandse subsidies in werking getreden. Deze verordening streeft ernaar om verstoringen van de interne markt als gevolg van buitenlandse subsidies aan te pakken. […]

...
Nieuws - 13 februari 2023

KED legt uit: Raamovereenkomsten

Om antwoord te geven op al uw vragen rondom aanbesteden heeft Kenniscentrum Europa Decentraal een serie gelanceerd: KED legt uit. Deze week staat het onderwerp Raamovereenkomsten hierin centraal.

...
EU Recht en beleid - 4 september 2023

5G

Het (mobiele) dataverbruik in Nederland en in Europa groeit hard. Hierdoor zien we bijvoorbeeld dat er in de landbouwsector steeds vaker gebruik wordt gemaakt van drones en dat zelfrijdende auto’s bezig zijn aan een opmars. Deze technieken hebben een snel, stabiel en betrouwbaar netwerk nodig. 5G kan hierbij een oplossing bieden. De capaciteit van een 5G-netwerk is veel groter dan dat van een 4G-netwerk. Dat betekent dat er veel meer data kan worden verzonden tussen apparaten en er meer toepassingen ondersteund kunnen worden.

Hoe werkt de uitrol van 5G? Wat is de stand van zaken in Europa en Nederland? En wat heeft dit voor gevolgen voor een gemeente, provincie of waterschap? Op deze pagina vindt u antwoord op deze vragen.

...
EU Recht en beleid - 20 maart 2023

Digitale Overheid

Hoewel het internet al jaren bestaat, blijft de (digitale) technologie zich in een rap tempo ontwikkelen. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van online goederen en diensten, ook bij decentrale overheden. Helaas zijn er ook nog veel risico’s en barrières. Daarom is de EU continue bezig met het ontwikkelen van wetgeving en beleidsregels om de digitalisering te bevorderen.

In dit dossier vindt u de Europese wet- en regelgeving voor de digitale overheid die van belang is voor decentrale overheden.

...
EU Recht en beleid - 17 februari 2023

Hergebruik overheidsinformatie

Decentrale overheden verzamelen, verspreiden en produceren heel veel informatie. Deze informatie moet beschikbaar worden gesteld aan burgers en bedrijven als hier om gevraagd wordt. Op deze pagina vindt u informatie over het Europese en nationale beleid met betrekking tot hergebruik van overheidsinformatie.

...
Praktijkvraag - 20 maart 2023

Wat betekent de NIS2-richtlijn voor onze decentrale overheid?

Onze decentrale overheid heeft goede cybersecurity hoog in het vaandel staan en wil het interne beleid actueel houden. De verplichtingen uit de oorspronkelijke NIS-richtlijn golden niet voor ons, maar met de nieuwe NIS2-richtlijn worden de regels voor digitale overheidsdiensten aangescherpt. Wat betekent dit voor ons en wat is het verschil met de eerste NIS-richtlijn?

...
Praktijkvraag - 17 februari 2023

Wat is een BNC-fiche? En hoe komt deze tot stand?

In beraadslagingen in de Tweede Kamer over nieuwe voorstellen van de Europese Commissie wordt vaak verwezen naar zogenaamde BNC-fiches. Wat zijn BNC-fiches en hoe komen deze tot stand?